• آموزش

آشنایی با سیستم‌های خورشیدی

به منظور افزایش بهره‌وری و همچنین آماده سازی علاقه‌مندان جهت ورود به بازار کار پارس انرژی تیدا اقدام به برگزاری دوره‌‌های آموزشی تئوری و عملی می‌نماید. این دوره‌ها با همکاری برترین دانشگاه‌ ها و موسسات بین‌المللی برگزار می‌گردد. با عضویت در خبرنامه می‌توانید از زمان برگزاری دوره‌های پیش رو مطلع شوید.