پیام نوروزی مدیر عامل

پیام همکاران | 1398/01/18

جذب نمایندگان فعال در سایر شهر‌ها و برگزاری دوره‌های اموزشی و دسترسی راحت کاربران به محصولات از دیگر اهداف این شرکت در سال جدید خواهد بود.  به امید اینکه بتوانیم گام کوچکی در توسعه اقتصاد انرژی‌ و حفظ محیط زیست برداریم. 

ادامه مطلب