انرژی پایدار محور توسعه پایدار

انرژی های تجدید پذیر, محیط زیست | 1398/09/20

توسعه پایدار مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده ‌است. این مفهوم تلاش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه ‌جانبه و متوازن را رقم بزند.

ادامه مطلب

همه چیز در موردگازهای گلخانه ای

محیط زیست | 1397/08/26

گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین شامل بخارآب ، دی اکسید کربن ، متان ، اکسید نیتروژن و اوزن هستن. پرتوهای مرئی و نامرئی خورشید به زمین تابانده میشه که مقداری از اونها توسط اقیانوس ها، زمین و جو جذب شده و مقداری دیگه به فضا بازتابانده میشن این مبادله اشعه خورشیدی رو اثرگلخانه ای می نامند. این گازها به این دلیل گازهای گلخانه‌ای نامیده می‌شون که فضای گلخانه‌ها را در اطراف زمین ایجاد می‌کنن. در گلخانه‌ها نور خورشید وارد محیط می‌شه اما به دلیل جداره شیشه‌ای، بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برمی‌گرده.

ادامه مطلب

طبیعت درون و بیرون!

محیط زیست | 1397/08/26

طبیعت،راه خودش ُ بلده، اما بشر سال هاست که با مخالفت با طبیعت و انتخاب هایی خلافِ ذاتِ طبیعت،اتفاقاتِ عجیب و حتی وحشتناکی رو رقم زده،ادامه زندگی روی این سیاره مطمئنا به انرژی نیاز داره،انرژی ای که در طبیعت موجود و بی نهایته...انرژی ای که بخشنده است اما انسان به جای استفاده از این انرژی ، راهِ دیگه ای رو انتخاب کرده که به گمان خودش درست ترین و راحت ترین راهه.استفاده از سوخت های فسیلی برای به دست آوردن انرژی،راه حل قدیمی انسانه،اما آیا اگه انسان آگاه بود که طبیعت در مقابل این انتخابش طغیان می کنه...بازهم این انتخاب رو داشت؟...

ادامه مطلب